Värmepump Varberg

Vi utför installationer och service på värmepumpar i VARBERG!

Försöker du hitta en uppvärmningsmetod som både sänker din elkostnad och ökar värdet på din fastighet i Varberg? En värmepump tar upp energi ur husets omgivning som den använder för att värma huset. Det är inte bara ett smart uppvärmningssätt utan det är även miljövänligt. Kan vara en luftvärmepump, bergvärmepump eller jordvärmepump. Rörfix i Veddige har flera års erfarenhet av installation och service av värmepumpar i Varberg. På vårt företag börjar oftast en installation av värmepumpar i Varberg med ett hembesök, detta eftersom det är enklare att bilda sig en uppfattning om husets energiförbrukning på så vis. Vid ett hembesök kan det även framkomma annan viktig information som kan påverka valet av ett nytt värmesystem, exempelvis framtida tillbyggnader eller renovering. Därefter genomför vi en värmeberäkning för att komma fram till rätt värmepump för ditt hus i Varberg. Baserat på detta gör vi en eller flera offerter. Slutligen bestämmer vi ett nytt möte där vi informerar dig om innehåll och tankar. Detta för att inga frågor ska kvarstå hos dig som kund. Välkommen tills oss, vårt företag erbjuder installation och hjälp med service på värmepumpar i Varberg! Vi är Varbergs självklara val när det kommer till värmepumpar.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din

värmepump i Varberg!

Rörfix i Veddige hjälper dig med värmepump i Varberg 

Sedan 1990 har Rörfix i Veddige arbetat med VVS arbeten i Varberg. Vi är det lilla företaget som inte ser några projekt som för stora eller för små. Vår stora kompetens och stora kunskap ligger i arbeten inom värmepumpar, fastbränsle-anläggningar och vattenfilter. För oss är det viktigt att kommunikationen är tydlig till dig som kund. Vi ser till att du inte känner dig osäker på pris, vad som ingår eller vad vi ska leverera till din bostad. Efter färdigt arbete vill vi att du ska känna en trygghet i att vi levererat vad som är överenskommet och att vi på Rörfix är det självklara valet till nästa gång ni behöver hjälp med er luftvärmepump. Vi erbjuder dig hjälp med att köpa rätt värmepumpar i Varberg, Halland. Välkommen till oss på Rörfix!

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar är anläggningar som för värme från en kall plats till en varm plats. För att möjliggöra detta behöver man tillföra energi i någon form, i regel elektricitet. Värmepumpar utvinner energi från förnyelsebara energikällor så som utomhusluft, marken, vatten, ventilationsluft och berggrund. Genom den elektricitet som används utvinns energin och överförs till husets värmesystem. Med värmepumpar är det möjligt att minimera elkostnader betydligt och på så vis spara på både miljön och plånboken. Välkommen att kontakta oss för installation av värmepump i Varberg.